Archive for Tháng Năm, 2016

  • Thông hút bể phốt giá bao nhiêu?

    Chào Quý công ty, tôi là Nam ở quận Hà Đông, Hà Nội. Sau khi tham khảo bài viết khi nào cần hút bể phốt của công ty tôi thấy bể phốt của gia đình nhà mình cũng đã có dấu hiệu bị đầy. Tuy nhiên do tôi chưa sử dụng dịch vụ lần nào […]